Algemene voorwaarden

Onze brancheorganisatie Actiz (belangenbehartiger van alle verzorgings- en verpleeghuizen en thuiszorgaanbieders) heeft ‘Algemene voorwaarden’ opgesteld. Deze zijn geldig in alle aangesloten organisaties, zo ook bij Stichting Zorgorganisatie NIKO.

Vanaf het moment dat u zorg ontvangt van NIKO ontstaat er een overeenkomst tussen u en NIKO, waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Op dat moment ontvangt u van ons een brief waarin dit aangegeven wordt. In deze brief vermelden wij ook welke aanvullende module voor u van toepassing is.

Hieronder vindt u links naar de algemene voorwaarden en naar de diverse modules:

 

Wet Zorg en Dwang

 

In- en exclusiecriteria

Bij NIKO bieden we verschillende typen zorg- en dienstverlening op onze verschillende afdelingen. Wij vinden het belangrijk om duidelijk te benoemen wat de grenzen zijn aan de zorg die wij verantwoord kunnen leveren. We hebben daarom per type zorg, criteria opgesteld om helder te hebben in welke gevallen we wel en wanneer we geen zorg (meer) van dat type kunnen bieden. Dit zijn de zogenoemde in- en exclusiecriteria. Deze criteria worden onder andere gebruikt bij het bepalen van de afdeling waarop de zorg geleverd kan worden die voor u passend is.

U kunt deze hieronder nalezen:

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op met de afdeling zorgbemiddeling via ons algemene telefoonnummer 072-518 50 00. 

 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandStichting NiKo is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering