Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de zorg bij NIKO? Op veel vragen hebben we het antwoord alvast voor u ingevuld. Bekijk hieronder de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op via onze contactpagina.

Wonen met zorg, hoe regel ik dat?

Wonen met zorg is mogelijk met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz regelt zware, intensieve zorg voor mensen die dit voortdurend nodig hebben. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Ondersteuning (bijvoorbeeld begeleiding of dagbesteding) wordt – als u geen Wlz-indicatie heeft – geregeld via de Wmo en vraagt u aan bij de gemeente. NIKO neemt Wlz-indicaties 4 t/m 8 op.

Is er een wachtlijst voor De Nieuwpoort of De Palatijn?

Wij werken met een wachtlijst. De wachttijd bedraagt op dit moment voor De Palatijn ca. drie maanden en voor De Nieuwpoort ca. een jaar.

Wat zijn de voorwaarden voor Wlz-zorg?

De voorwaarden voor de Wet langdurige zorg kunt u hier lezen.

Met welke kosten moet ik zoal rekening houden?

Op basis van de Wlz-indicatie betaalt u een eigen bijdrage voor wonen, zorg en maaltijden. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen, uw burgerlijke staat en uw vermogen. Deze bijdrage wordt berekend door het CAK. Daarnaast betaalt u eventueel kosten voor zaken als de kapper, bijzondere activiteiten of uw eigen boodschappen in ons winkeltje.
Onze prijslijsten vindt u op deze pagina.

Kan ik mijn eigen huisarts behouden?

Indien u op onze locatie De Nieuwpoort woont, kunt u uw huisarts aanhouden mits deze praktijk houdt in postcodegebied 1813 of 1814.
Indien u op onze locatie De Palatijn gaat wonen, zal de medische zorg geboden worden door de specialist ouderengeneeskunde.

Hoe zit het met de maaltijden bij NIKO?

Afhankelijk van de locatie waar u zich bevindt, kunt u uw maaltijden op uw eigen appartement nuttigen, in de huiskamer of in het restaurant.

Regelt NIKO mijn verhuizing?

Uw verhuizing regelt u zelf. NIKO heeft echter wel contacten met verhuisbedrijven. U kunt deze gegevens opvragen bij onze afdeling zorgbemiddeling.

Kan ik bij NIKO gebruikmaken van persoonlijke alarmering?

Wanneer u bij ons komt wonen, maakt u gebruik van de alarmering van NIKO. Deze is aanwezig op uw appartement.

Biedt NIKO ook palliatieve zorg?

NIKO kan de zorg voor bewoners tot het einde aan toe bieden. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om naar een hospice te gaan.

Hoe werkt het zodra er een appartement vrijkomt?

Zodra er een appartement vrijkomt en u als eerste aan de beurt bent, wordt u gebeld. U heeft één dag bedenktijd. Indien u het appartement accepteert, woont u twaalf dagen later bij NIKO.

Als ik bij NIKO woon, blijf ik dan bij mijn vaste apotheek?

Zodra u hier komt wonen gaat u over naar de apotheek REZA. REZA is de vaste leverancier van NIKO.

Levert NIKO ook thuiszorg?

Jazeker. NIKO levert thuiszorg in het postcodegebied 1813 en 1814. Wanneer u hier gebruik van wilt maken, kunt u contact zoeken met onze afdeling zorgbemiddeling via het algemene telefoonnummer: 072-5185000. Zij helpen u graag verder.

Kan ik mijn rolstoel of een ander hulpmiddel meenemen naar NIKO?

U kunt uw hulpmiddel gewoon meenemen zodra u bij NIKO komt wonen.

Hoe werkt het met mijn wasgoed bij NIKO?

Uw wasgoed moet natuurlijk gelabeld worden. Dit wordt geregeld door NIKO.
Het platgoed (beddengoed, handdoeken et cetera) wordt standaard gewassen door NIKO. Voor persoonsgebonden kleding kunt u kiezen: dit kunt u laten wassen door NIKO, maar u mag het uiteraard ook zelf blijven doen. Dit alles wordt besproken tijdens het intakegesprek.

Hoe kan ik donaties en giften aan NIKO doen?

Mocht u een gift of een donatie willen doen dan zijn wij u uiteraard zeer erkentelijk. U kunt dit storten op naam van Stichting Zorgorganisatie NIKO, bankrekeningnummer: NL 64 RABO 0167 8985 31, o.v.v. vrienden van NIKO.

NIKO is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat u bij giften en donaties belastingvoordeel oplevert. Het standaard ANBI formulier publicatieplicht zorginstellingen kunt u hier raadplegen.

Ik heb een klacht of een opmerking. Waar kan ik deze kwijt?

Mocht u een klacht, verbeterpunt of een opmerking hebben over NIKO, dan kunt u hier het contactformulier invullen. Ook kunt u zich via de mail wenden tot onze klachtenfunctionaris: klachtenfunctionaris@stichtingniko.com.
Binnen vijf werkdagen ontvangt u dan van ons een reactie.

Ik heb zorginhoudelijke informatie over een cliënt van NIKO. Waar stuur ik dit naartoe?

Mocht u vertrouwelijke informatie over een van onze bewoners of cliënten hebben, stuurt u dit dan alstublieft naar zorgbemiddeling@stichtingniko.nl.