Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat over onvrijwillige zorg. Deze wet regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie.

 

Wat betekent de Wet zorg en dwang?

De Wzd regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling wonen of thuis. Cliënten met de ziekte van Huntington, de ziekte van Korsakov of ernstige vormen van niet aangeboren hersenletsel (NAH) vallen ook onder deze wet indien de aandoening leidt tot gedragsproblemen, regieverlies of een bepaalde zorgbehoefte die vergelijkbaar is met die van mensen met dementie.

 

Meer informatie

 

 

Bekijk hieronder de Wet zorg en dwang in vogelvlucht:

 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandStichting NiKo is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Hartjes