Nieuwe samenstelling raad van toezicht NIKO

5 juli 2024

De raad van toezicht van Stichting Zorgorganisatie NIKO is blij te vermelden dat er twee nieuwe leden zijn benoemd, te weten Marjolein Zanen en Raymond Ophuis. Na twee zittingstermijnen was het tijd om afscheid te nemen van Bert Fintelman en Hanneke Stieber. We willen Bert en Hanneke bedanken voor hun grondige kennis van de zorg en de bestuurlijke zaken, hun strategische blik en hun vermogen om vraagstukken te zien vanuit het belang van bewoners en zorgprofessionals.

Raymond Ophuis

In het voorjaar van 2024 heeft de raad van toezicht de werving specifiek gericht op een lid met een bouwkundige achtergrond. Dit vanwege de ambities voor en dilemma’s rondom het vastgoed van NIKO. Raymond Ophuis heeft een bouwkundig en bedrijfskundige achtergrond en hij heeft ervaring met strategisch vastgoed in het zorglandschap. Op dit moment is Raymond manager vastgoed en faciliteiten bij Gemiva, een organisatie voor mensen met een handicap, chronische ziekte of andere beperking. Raymond heeft de afgelopen acht jaar ervaring opgedaan als toezichthouder in het onderwijs. Daarvoor werkte hij jaren als consultant op het gebied van vastgoed en huisvesting in met name de zorg. Hij is 49 jaar, getrouwd en heeft een zoon. Raymond zal samen met Herman Wilmink in de vastgoedcommissie zitting nemen.

Raymond: “ Als lid van de vastgoedcommissie zal ik me specifiek richten op het ontwikkelen en realiseren van toekomstbestendige woon- én werkomgevingen met oog voor de risico’s die bij het ontwikkelen van vastgoed komen kijken.”

Marjolein Zanen

Met het vertrek van Hanneke Stieber ontstond er een vacature in de kwaliteitscommissie van de rvt. Voor de invulling van deze positie is specifiek gezocht naar een lid met kennis van de ouderenzorg. Als gezondheidswetenschapper is Marjolein Zanen al 14 jaar werkzaam in de ouderenzorg in diverse functies. Op dit moment werkt Marjolein als raad van bestuur bij De Rijnhoven, een ouderenzorg organisatie in de omgeving van Utrecht. Marjolein is 46 jaar, getrouwd en heeft 3 puberzonen.

Marjolein: “Als lid van de commissie kwaliteit zal ik mij richten op innovatie en kwaliteit. Kwaliteit gaat voor mij niet alleen over het afvinken van lijstjes maar vooral dat bewoners zich prettig voelen bij de zorg en zich gehoord en begrepen voelen. Medewerkers zijn hierin essentieel.”

Over de raad van toezicht

De raad van toezicht van NIKO houdt toezicht op het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van NIKO. Hierbij worden de belangen van bewoners, cliënten, hun naasten, zorgprofessionals, medewerkers en samenwerkingspartners zorgvuldig afgewogen en fungeert de raad van toezicht als een sparringpartner voor het bestuur. Met de komst van Marjolein en Raymond bestaat de raad uit 5 leden en is daarmee compleet. Martine Rebel heeft het voorzitterschap van Bert Fintelman overgenomen.

Alle leden beschikken over relevante ervaring in de zorg en/of de publieke sector en het bedrijfsleven. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk en geven onafhankelijk advies.

Martine Rebel: “Afscheid nemen van twee bevlogen toezichthouders was lastig maar we zijn zeer blij met de nieuw benoemde leden en hebben vertrouwen in de samenwerking. We blikken daarnaast terug op een mooi werving- en selectieproces waarin ook de cliëntenraad en ondernemingsraad vertegenwoordigd was”.

Meer nieuwsberichten